logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการแผนพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการ Unit School ครั้งที่ 2


          วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 16.30 น. เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ดำเนินการแผนพัฒนาบุคลากร ด้วยกระบวนการ Unit School ในหัวข้อรายวิชา "โอนสิทธิ มรดกสิทธิ และการจัดทำใบแทน" มีวัตถุประสงค์ เพื่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การดำเนินการปฏิรูปที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาเป็น Smart Officer โดยในกิจกรรม เป็นการบรรยายความรู้ทั่วไปในการโอนสิทธิ และรับมรดกสิทธิ อำนาจในการรับรอง และกรณีการออกใบแทน กฎหมายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน โดยมี เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย นายจุลพงษ์ แก้วเสถียร นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางสาวพัฒน์สินี จันทรศิริ นิติกรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรผู้บรรยายในครั้งนี้

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์