logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ครั้งที่ 1/2564


                 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัด มอบหมายให้นางสาวนัยนา กิตติมากุล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายนิพล พรหมนิมิต นิติกรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายทนงศักดิ์ รุ่งรัศมี เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม รวม 37 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพานน้อย ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ทั้งหมด 4,883 แปลง เนื้อที่ 41,386.20 ไร่ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์