logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม


     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรค ให้กำลังใจและมอบนโยบายในการดำเนินงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในการนี้ ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และได้นำลงพื้นที่โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ พื้นที่ชุมชนด่านสิงขร ม.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์