logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


       วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วน จากการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ สรุปประเด็นปัญหาที่พบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ปัญหาขยะในพื้นที่ 2) ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายประมงอย่างจริงจัง และ 3) ปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งนี้ ยังมีปัญหา    หนี้สินนอกระบบ ที่ดิน น้ำ การเกษตร ภัยธรรมชาติ อื่นๆด้วย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์