logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  นายสุรทิน พิจารณ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางศึกษาดูงานและสำรวจพื้นที่การพัฒนาแหล่งน้ำโครงการฝายสำนักสงฆ์พุทธสิงขร


     เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายสุรทิน พิจารณ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานและสำรวจพื้นที่การพัฒนาแหล่งน้ำโครงการฝายสำนักสงฆ์พุทธสิงขร โดยการก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมอาคารประกอบ ณ สำนักสงฆ์พุทธสิงขร ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ปัญหาภัยแล้งที่มีผลกระทบต่อประชาชน และสัตว์ป่าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์