logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ สวนกาแฟชายเก๋ พันวาล ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ สวนกาแฟชายเก๋ พันวาล ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร หลักสูตร การแปรรูปกาแฟโดยวิธีการคั่วมือ การทำสบู่จากเนื้อกาแฟและการทำสครับขัดผิว จากกากกาแฟ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบธุรกิจชุมชนแก่เกษตรกร ให้นำทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสินค้า การแปรรูป และการบริการ สู่การพึ่งพาตนเอง รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกิดการพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าการเกษตรของเกษตรกร โดยมีเกษตรกรหมู่ที่ 10 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ราย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์