logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางสาวชนิสรา เกตุแก้ว นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ผ่านแอปพลิเคชันประชุมออนไลน์รับผิดชอบพื้นที่ 17 จังหวัด


วันที่ 17 มิถุนายน 2564เวลา 10.00 น. นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางสาวชนิสรา เกตุแก้ว นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ผ่านแอปพลิเคชันประชุมออนไลน์รับผิดชอบพื้นที่ 17 จังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำข้อเสนอแนะและปัญหาต่างๆจากประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา โดยมีข้อหารือประเด็นปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIID - 2019) การจัดการปัญหาที่ดินทำกินของจังหวัด ตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบัวหลวงปทุมธานี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์