logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่1/2562 ณ วัดอู่ข้าว ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


วันพฤหัสบดีทีี่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ภายในงานมีการให้บริการจากหน่วยงานต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน การจัดนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด การมอบถุงยังชีพ รถจักรยานและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน และการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และมีกิจกรรมปล่อยปลาลงสู่ลำคลองจัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ วัดอู่ข้าว ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์