logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2564


วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้เก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2564 โดยนายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต เป็นเลขานุการ เนื่องจากมีเรื่องที่เห็นควรนำเสนอให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตทราบ และพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมพระพิศิษฐ์กรณีย์ ชั้น 3 เทศบาลเมืองป่าตอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์