logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอพระแสง ครั้งที่ 1/2562


     วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี) จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอพระแสง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวิภาวดีอำเภอพระแสง เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอพระแสง จำนวน 169 ราย 223 แปลง เนื้อที่ 2,256-0-85 ไร่ โดยมี นาย นายอำเภอพระแสง เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วย นายสุทธวัชร นาคสวาทดิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นายสมรัก บัวเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ และ นางสาวชุติญา ชูพันธุ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์