logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดที่ดิน ฯ ครั้งที่ 1/2562


วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี) จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดที่ดิน กรณีโอนสิทธิหรือการรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ในอำนาจของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายจเร ขวัญเกิด ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายวิมล์ อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเลขานุการ ซึ่งมีเรื่องพิจารณา ดังนี้
          1. เห็นชอบการโอนสิทธิฯ
             1.1 โอนสิทธิทั้งแปลง (แบ่งสิทธิ) ให้ทายาท จำนวน 144 ราย 160 แปลง 1,941 – 0 -18 ไร่
             1.2 โอนแบ่งแปลงให้ทายาท จำนวน 72 ราย 80 แปลง 608 – 2 – 89 ไร่ คงสิทธิไว้ 27 ราย 29 แปลง 338 – 3 – 33 ไร่
          2. เห็นชอบการรับมรดกสิทธิ
              2.1 รับมรดกทั้งแปลง จำนวน 56 ราย 63 แปลง 762 – 2 - 22 ไร่
              2.2 รับมรดกแบ่งแปลง จำนวน 46 ราย 53 แปลง 331 – 2 – 95 ไร่
โดยจะได้นำเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาอนุญาตต่อไป
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์