logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ไกลเกลี่ยพื้นที่พิพาทแนวเขตทางสาธารณะ ระหว่างเกษตรกรในพื้นที่อำเภอภูพานและคำตากล้า


วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ กลุ่มงานช่างและแผนที่ ออกปฏิบัติการ ไกลเกลี่ยพื้นที่พิพาทแนวเขตทางสาธารณะ ระหว่างเกษตรกรใน พื้นที่อำเภอภูพานและคำตากล้า ซึ่งทำให้สามารถระงับข้อพิพาท ในกรณีดังกล่าวนี้ได้อย่างเรียบร้อย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์