logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  กิจกรรม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร และโครงการคลินิกเกษตร


วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวกุหลาบ สุนนท์ รักษาราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ร่วมจัดกิจกรรม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร และโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ โดยได้ให้บริการด้านคลินิกกฎหมาย ส.ป.ก. ตอบข้อซักถาม ให้ข้อแนะนำแก่ผู้มารับบริการ และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ โรงเรียนบ้านนาสีนวล บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงานในพิธี พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียน บ้านนาสีนวล ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์