logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  (สปก.สกลนคร) ได้รับการคัดเลือกให้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์เข้าร่วมแสดงในงาน “Ortorkor Smart Expo ๒๐๑๙ ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair)”


           วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "Ortorkor Smart Expo ๒๐๑๙ ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair)” ของ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้จัดทำโครงการตลาดสินค้าเกษตร ภายใต้งานดังกล่าวขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดงานให้บรรลุสำเร็จ ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร(ส.ป.ก.สกลนคร) ได้รับการคัดเลือกให้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์เข้าร่วมแสดงในงาน โดยนางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นางสาวนุจริน พิมทอง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำผลไม้ช้างพลังสอง บ้านโนนหัวช้าง ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน Ortorkor Smart Expo ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารอิมแพค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ ๗ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้มาเยี่ยมชมร้านค้ากลุ่มวิสาหกิจฯ ในงานเพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรด้วย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์