logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒


      วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสาวกุหลาบ สุนนท์ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มกฎหมายและงานช่างและแผนที่ ร่วมกิจกรรมการให้บริการแก่เกษตรกรในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในจังหวัดสกลนครและกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยมี นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดงานในพิธี ทั้งนี้ ส.ป.ก.สกลนคร ได้ให้บริการประชาชนในข้อแนะนำด้านกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม การตรวจสอบแนวเขตที่ดินและใด้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ให้กับเกษตรกร ประมาณ ๗๐ ราย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์