logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร


          เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร(ส.ป.ก.สกลนคร) ได้ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านหนองกุง ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายสมชัย คล้ายทับทิม ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี และให้เกียรติมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จำนวน ๘๖ ราย ๑๐๑ แปลง ทั้งนี้ ส.ป.ก.สกลนคร ยังได้ให้บริการและคำปรึกษาแก่เกษตรกรด้านปัญหาที่ดิน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์