logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ร่วมออกหน่วยในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนมิถุนายน 2561


          วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร นำโดยนายพีระพงษ์ วีระกุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ร่วมออกหน่วยในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านคำสะอาด หมู่ที่ ๑ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กิจกรรมบริการในงานนี้ ส.ป.ก.สกลนคร ได้ให้บริการ คือ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร การแจกเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับภารกิจของ ส.ป.ก. และนำหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ไปร่วมแจกให้กับเกษตรกรที่มารับด้วยตนเอง จำนวนทั้งสิ้น ๒๘๒ ราย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์