logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ชี้แจงระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัตในการขอใช้ที่ ส.ป.ก. กรณีวัดถ้ำผาแด่น ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร


วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายประพันธ์ คำบาง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร มอบหมายนายศุภกร ดุลยประกรณ์ชัย นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ส.ป.ก.สกลนคร ร่วมชี้แจงระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติ ในการขอใช้ที่ ส.ป.ก. กรณีวัดถ้ำผาแด่น ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จะขอ ใช้ที่ ส.ป.ก.เป็นลานจอดรถให้แก่ศาสนิกชนที่มาเยี่ยมชนและมาทำบุญ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน นายอำเภอเมืองสกลนคร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ โดยกำหนดให้มีการลงตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อให้ทราบถึงลักษณะทางกายภาพและ การจัดทำโครงการร่วมเพื่อพัฒนาในเชิงบูรณาการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์