logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร


วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (ส.ป.ก.สกลนคร) โดยนายประพันธ์ คำบาง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ร่วมจัดกิจกรรม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน" จังหวัดสกลนคร โดยได้ให้บริการตอบข้อซักถาม คำแนะนำ ให้บริการแจกวารสารที่เกี่ยวกับ ส.ป.ก.แก่ผู้มารับบริการ ณ โรงเรียนบ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๔ ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงานในพิธี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์