logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.สระแก้ว จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน


        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายนิรุจน์ คุ้มภัย นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ และนางสาวสุพัตรา ทองบุ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม พัฒนาสถาบันและธุรกิจชุมชน หลักสูตร การแปรรูปกล้วย  ณ ที่ทำการกลุ่มธนาคารปุ๋ยอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านท่ากะบาก หมู่ที่ 10 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีเป้าหมายดำเนินงานจัดฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการฯ จำนวน 40 ราย วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการพัฒนาสินค้า สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ การตราสินค้าที่ผลิตในชุมชน ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์