logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  จังหวัดสระแก้ว จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ได้จัดฝึกอบรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว (อพ.สธ)  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 นักเรียนเข้าร่วมจำนวน 30 ราย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ นักเรียนเข้าร่วมจำนวน 90 ราย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านวังศรีทอง นักเรียนเข้าร่วมจำนวน 43 ราย ดำเนินกิจกรรมสำรวจพันธุ์ไม้ในสวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ สารไล่แมลง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้วมาให้ความรู้แก่นักเรียนทั้งสามโรงเรียน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์