logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  โครงการฝึกอบรมก่อนมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) งบประมาณ พ.ศ.2562


ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าเกษม ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว (ส.ป.ก.สระแก้ว) ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมก่อนมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.4-01) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นำโดย นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว นายวีระ ศรีรักษา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ เจ้าของโครงการฯ พร้อมด้วยข้าราชการและคณะทำงาน ส.ป.ก.สระแก้ว ให้บริการประชาชนในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จำนวนประมาณ 500 ราย พร้อมทั้งประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การปฏิรูปที่ดิน ข้อกฎหมาย สิทธิหน้าที่ กับเกษตรกรที่ได้รับมอบ ส.ป.ก.4-01 เพื่อให้เกษตรกรทราบถึงระเบียบ ขั้นตอน หลักการ วิธีการในการปฏิรูปที่ดิน รวมถึงข้อกฎหมายการปฏิรูปที่ดินและแผนงานของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์