logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 3/2562 และศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)ครั้งที่ 3/2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม


   เมื่อวันที่ 22 มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล โดยนายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สตูล เข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 3/2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ม.5 บ้านสะพานวา ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์นำบริการสาธารณะสู่ถิ่นห่างไกล พร้อมกับให้บริการประชาชน นำประชาคมกลับมาพัฒนา โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานในพิธี และดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 3/๒๕๖๒ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง     เพื่อปรึกษาเรื่องการขอโอนสิทธิ รับมรดกสิทธิ ตรวจสอบและสอบถาม แนวเขตที่ดิน รังวัดแบ่งแปลง สอบสวนสิทธิ รวมทั้งปรึกษาด้านกฎหมาย ส.ป.ก. การขอรับเอกสารเพื่อขอสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ ส.ป.ก. จากการสอบถามผู้เข้ารับบริการครั้งนี้เกษตรกรมีความพึงพอใจในการรับการบริการจากเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สตูล
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์