logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ต.สำนักขาม อ.สะเดา จังหวัดสงขลา


          วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายสมภพ ศรีเจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายธนชัย เงินมาก นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สงขลา ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ต.สำนักขาม อ.สะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุบัญฑิตย์ ไชยแก้ว ปลัดอำเภอประจำตำบลสำนักขามเป็นประธาน ได้พิจารณากลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน กรณีใชhประโยชน์ด้วยตนเอง กรณีไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน และกรณีเสียชีวิต รวมจำนวน ทั้งสิ้น 384 ราย 549 แปลง 6,087 ไร่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำนักขาม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์