logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.นราธิวาส ร่วมจัดทำเวทีประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของผู้ได้รับการจัดที่ดินฯ


          วันที่ 31 มีนาคม 2564 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นายธนชัย เงินมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจากส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน และผู้แทนภาคประชาชน ร่วมจัดทำเวทีประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของผู้ได้รับการจัดที่ดิน โครงการพิเศษด้านความมั่นคงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านประชารัฐร่วมใจ 2 (บือราเปะ) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์