logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนระยะที่ 3


                                    #จิตอาสาต้านภัยแล้ง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๓
                                                     **************************
           วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนระยะที่ 3 นายกฤษณะ      ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. น่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการมอบปัจจัยให้กับเกษตรกร ที่เข้าร่วม เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นมะม่วงโชคอนันต์ ต้นผักหวาน และต้นชะอม เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดูแลรักษาต้นไม้ และร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น ณ พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินบ้านหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์