logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  การจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินตำบลป่าคา ตำบลผาทองและตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน


วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2563  นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน โดยมีนางปิ่นทอง จันต๊ะ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายอำนาจ  เขม่นกิจ นิติกรชำนาญการพิเศษ นายสงกรานต์ พาใจธรรม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ และนายสุมิตร์ บุญชม นิติกรชำนาญการ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินตำบลท่าวังผา ตำบลผาทอง และตำบลป่าคา  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยได้พิจารณากลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน จำนวน 1,489 ราย 2,197 แปลง 11,171.66 ไร่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์