logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  สำนักจัดการแผนที่และสารบบ แนะนำการใช้โปรแกรมสำรวจรังวัด ส.ป.ก.นครพนมและ 4 จังหวัด


                       เมื่อวันที่  7 - 8  กุมภาพันธ์ 2562  สำนักจัดการแผนที่และสารบบ กลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่ (ส.ป.ก.)  ได้มาแนะนำการใช้งานโปรแกรมสำรวจรังวัดและทำแผนที่ดินให้แก่ข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจรังวัด ใน 5 จังหวัดอีสานตอนบนได้แก่ ส.ป.ก.นครพนม  ส.ป.ก.มุกดาหาร   ส.ป.ก.สกลนคร   ส.ป.ก.บึงกาฬ  ส.ป.ก.กาฬสินธิ์   โดยมีนายชัชวาลย์  ทรัพย์แก้วยอด ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม ได้ให้การต้อนรับ   คณะกลุ่มวิชาการมาตรตราฐานแผนที่พร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจในการปรับปรุงสารบบแผนที่ให้เป็นไปตามมาตราฐาน RTK GNSS Network

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์