logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะผู้ตรวจและที่ปรึกษาเข้าตรวจราชการ ส.ป.ก.นครพนม


                            เมื่อวันที่ 22  พฤษภาคม 2561  นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) พร้อมคณะผู้ตรวจและที่ปรีกษาเข้าตรวจราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม(ส.ป.ก.นครพนม) โดยมีนายกฤตวิทย์  พิมพ์ทองงาม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับพร้อมเจ้าหน้าที่ โดยเข้าตรวจราชการในครั้งนี้ได้เข้าร่วมประชุมคณะเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สกลนคร  ส.ป.ก.บึงกาฬ ส.ป.ก.มุกดาหาร รวม 4 จังหวัด พร้อมนี้ได้มีการราย แผน - ผล ปัญหาอุปสรรคต่างๆให้ทราบ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขาธิการได้ร่วมแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี กับคณะส.ป.ก.จังหวัด 4 จังหวัด
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์