logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน ครั้งที่ 9 ปี 2562


                              โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยนายสรรเพชร พูลศิริ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.นครนายก ออกบูธ แจกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้กับเกษตรกร และผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมทั้ง แจกเอกสารเผยแพร่ ณ วัดเนินสะอาด ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก วันที่ 18 มิถุนายน 2562
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์