logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.มุกดาหาร จัดฝึกอบรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน


      (19 มิ.ย. 61 ) ณ เขตปฏิรูปที่ดินตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นำโดย นางสาวอุทัยวรรณ ประทีป ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ นายพณศักดิ์ สุดาเดช นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ และ ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน นายสถิตย์ แสงจันทร์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.มุกดาหาร และ ผู้นำชุมชุน พี่น้องเกษตรกร ได้ร่วมจัดฝึกอบรมและโครงการสร้างฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราว หลักสูตร "การสร้างการรับรู้และการทำฝายชะลอน้ำเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
       ส.ป.ก.มุกดาหาร ได้เริ่มก่อสร้างฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราวเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 61 ณ บริเวณบ้านทรายทอง หมู่ที่ 9 จำนวน 5 แห่ง และบริเวณบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 7 ฝาย เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำยามแล้ง และเป็นการชะลอน้ำหากมีฝนตกลงมาปริมาณมากๆ จะทำให้ลดความรุนแรงของน้ำป่าลงได้
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์