logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" " และกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันที่ 28 ก.ค. 2562  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน (นายจิรวัฒน์  เสมาทอง) ร่วมเปิดโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" " และกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน โดยโครงการ " 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เป็นหนึ่งในโครงการ ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดลำพูนได้คัดเลือกถนน "รอบเมืองใน” เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดลำพูน ซึ่งมีความสำคัญเป็นถนนที่เป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นสถานที่จัดทำน้ำอภิเษกสำหรับในพระราชพิธีราชาภิเษก และเป็นเส้นทางที่ผ่านประตูเมืองเก่าลำพูน ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การรณรงค์การการขับขี่และใช้ถนนให้มีความปลอดภัย การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคูเมือง การทำความสะอาดรอบถนน การทาสีและตีเส้นถนน การปลูกต้นไม้ ดอกไม้ และการพัฒนาลำน้ำลำคลอง  โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์