logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ฝึกอบรม การทำแหนมเห็ดและน้ำพริกเห็ด พร้อมเทคนิคการขาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร


ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน (ระยะสั้น) หลักสูตร การแปรรูปอาหาร ณ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง โดยในวันนี้ ได้ฝึกอบรม การทำแหนมเห็ดและน้ำพริกเห็ด พร้อมเทคนิคการขาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวพัชรา แก้วภพ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นผู้บรรยายและฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน เกษตรกรให้ความสนใจและมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์