logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  กิจกรรม Field Day อ.ภูเรือ


นายภาชน์  จารุภุมมิก  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย เป็นประธานในงาน Field Day ของอำเภอภูเรือ
           
                 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559  นายภาชน์  จารุภุมมิก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 อำเภอภูเรือ โดยมีนายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอภูเรือ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท้องถิ่น ร่วมออกหน่วยบริการและจัดสถานีเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงานกว่า 100 ราย
 
 
 
 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์