logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส.ป.ก.ร่วมประชุมกับกรมธนารักษ์


          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวจันทนา จิตการค้า ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่ ศทส. และเจ้าหน้าที่จากกรมธนารักษ์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำ MOU สนับสนุนข้อมูลราคาประเมินที่ดิน เพื่อรองรับจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐเป็นผู้เสียภาษี กรมธนารักษ์ยังไม่มีข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ ส.ป.ก. ณ ห้องประชุมพินิต สุรรณชฏ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์