logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.กาญจนบุรี จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ห้วยเขย่ง)


วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (ส.ป.ก.กาญจนบุรี) ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ห้วยเขย่ง) หลักสูตร การแปรรูปสมุนไพร ณ หมู่ 6 บ้านไร่ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และหลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกร ณ ม.7 ห้วยปากคอก ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อสร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์