logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวกรุณา นิยมไทย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ ๑๑


วันที่ ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวกรุณา นิยมไทย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ ๑๑  มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มาสอบถามปัญหาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองที่ดิน, ยื่นคำร้องขอรับมรดกสิทธิ ,การขอแบ่งแยกที่ดิน และการขอรังวัดที่ดิน ฯลฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการและชี้แจงตอบข้อคำถามของเกษตรกรจนเป็นที่พึงพอใจและชื่นชมที่เจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก.ออกให้บริการถึงในพื้นที่ ทำให้ไม่ต้องเดินทางไปในจังหวัดซึ่งเป็นระยะทางที่ไกล ณ ศูนย์เพิ่มศักยภาพพันธุ์ข้าว ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์