logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่  15  กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวกรุณา  นิยมไทย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 2562 โดยมีผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) และผู้แทนอาสาสมัครปฏิรูปที่ดิน(อสปก.)จำนวน 22 ราย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กฎระเบียบและงานด้านต่าง ๆของ ส.ป.ก. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. และผู้แทนเกษตรกร แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ณ. ห้องมงคลบพิตร(1) ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์