logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดินภายใต้การส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามการประชาคมของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ยึดคืน อำเภอบ่อทอง และอำเภอหนองใหญ่


         เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (ส.ป.ก.ชลบุรี) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางสาวเกวลิน โสมกระโทก นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดินภายใต้การส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามการประชาคมของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ยึดคืน อำเภอบ่อทอง และอำเภอหนองใหญ่
        สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกต้นไม้ในระบบวนเกษตรหรือไม้ป่าอื่นๆ ในเขตจังหวัดชลบุรีท่านสามารถนำบัตรประชาชน ไปยื่นขอรับพันธุ์กล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชลบุรี หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หรือที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ส่วนในจังหวัดอื่นๆ ท่านสามารถไปยื่นขอรับได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ทั่วประเทศ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์