logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ เทศบาลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


               เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ เทศบาลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องการจัดที่ดินของ ส.ป.ก. สิทธิหน้าที่ของเกษตรกร และเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานป้องปรามการเปลี่ยนมือของเกษตรกรอีกด้วย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์