logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตที่ดินพระราชทานจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตที่ดินพระราชทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและน้ำ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การตรวจสอบและการวิเคราะห์ดิน วิธีการปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว ประโยชน์ในการ ไถกลบตอซัง หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด ในการปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตข้าว ซึ่งมีเกษตรกรผืนดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 50 ราย โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทราเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามหัวข้อดังกล่าว โดยมีนางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์