logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้า อำเภอท่าตะเกียบ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา


           วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้ นายอภินพ ถั่วทอง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้า อำเภอท่าตะเกียบ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมอบรมเข้มข้นเพื่อเตรียมเข้าสู่มาตรฐาน GAP บรรยายให้ความรู้หัวข้อ "การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการใช้แหนแดง โรคต่าง ๆ ในพืช” โดย นางรัตน์ติยา พวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และในวันอังคารที่ 16 มี.ค.2564 บรรยายหัวข้อ”ความสำคัญของการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ มาตรฐาน GAP พืช” พร้อมลงแปลงตัวอย่างบรรยายพร้อมสาธิตระเบียบปฏิบัติ GAP ข้อกำหนด เกณฑ์ที่กำหนดและวิธีการตรวจประเมินเพื่อให้ได้มาตรฐาน GAP โดยนายสวัฑฒ์ ฟังเสียง เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์