logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา


            วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมาย ให้นายอภินพ ถั่วทอง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องการ ปลูกผักปลอดสารพิษ การเตรียมแปลง การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การดูแลรักษา พร้อมทั้งทำแปลงสาธิตแปลง "ผักปลอดสารพิษ” ของโรงเรียนและให้นักเรียนปฏิบัติจริงเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกผักปลอดสารพิษตลอดจนการบำรุงดูแลรักษา เพื่อเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์