logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมลงสำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


               วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาบ้านหนองกระทิง หมู่ที่ 20 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมลงสำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ณ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่า หลังต้นน้ำภูไท อำเภอทำตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา /โครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 (แก้มลิงคลองมะหาด) บ้านคลองมะหาด หมู่ที่ 14 อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และพื้นที่เกษตรแปลงรวม
บ้านหนองกระทิง หมู่ 20 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
             โดยมีนายไมตรี ไตรติลานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงสำรวจพื้นที่ และประชุม เพื่อเตรียมการรับสมเด็จฯ ในครั้งนี้
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์