logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย, โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2564


            วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า), โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ "จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการบริการประชาชน และรับทราบปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
           โดยมีนายไมตรี ไตรติลานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธี
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์