logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมพิธีเปิดงาน “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) และสืบสานประเพณีการทำนาย้อนยุค”


        วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน และนางสาว วันฤทัย คำกรฤชา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) และสืบสานประเพณีการทำนาย้อนยุค” ณ แปลงนา 80/4 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักแปลงใหญ่ปลอดภัยสูง ตำบลหนองยาว)
      โดยมีนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธี
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์