logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564


                        วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอภินพ ถั่วทอง ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ได้รับมอบหมาย จาก นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นางสาวกาญจนา สมรูป ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เป็นประธาน ณ โรงแรมแกรน รอยัล พลาซ่า ฉะเชิงเทรา โดยประเด็นสำคัญ คือการระดมความคิดเห็นและแบ่งกลุ่มย่อยจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยแบ่งตามมิติ จำนวน 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านการท่องเที่ยว มิติด้านสังคม มิติด้านอุตสาหกรรม มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมิติด้านการเกษตร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์