logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562


               
                       วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอภินพ ถั่วทอง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ 
ได้รับมอบหมาย จากนางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/256โดยมีนายพูลลาภ อุไรงาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยประเด็นสำคัญของการประชุม เป็นการประชุมเรื่องการปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ การจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ การจัดทำข้อมูลรายการสินค้า และการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์