logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562


ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
 
                       วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางสาวลักษณา มั่นเศรษฐวิทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยร่วมกิจกรรม ดังนี้
                       เวลา 06.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลาจตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา มี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายประสงค์ คงเคารพธรรม นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ คณะครู อาจารย์ ข้าราชการพลเรือน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าและประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมกิจกรรม
                        เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนมรุพงษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 1 จังหวัด 1 สวนเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนสาธารณะบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ
จิตอาสา และประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม
                        เวลา 17.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายประสงค์ คงเคารพธรรม นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวจังหวัดฉะเชิงเทราทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมประกอบพิธี
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์