logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบโค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ ประชารัฐร่วมใจเพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าแบบบูรณาการ


ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบโค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
ประชารัฐร่วมใจเพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าแบบบูรณาการ
           วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นางสาวลักษณา มั่นเศรษฐวิทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบโค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ ประชารัฐร่วมใจเพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าแบบบูรณาการ ณ ตลาดร้อยร้าน บ้านทุ่งยายชี หมู่ที่ 13 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในกิจกรรมมีการมอบโคเพศเมีย จากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวนทั้งสิ้น 94 ตัว เกษตรกรที่รับมอบโคทั้งสิ้น 47 ราย นำไปเลี้ยงภายใต้เงื่อนไขของระเบียบธนาคารโค-กระบือ อย่างเคร่งครัดในระยะเวลา 5 ปี มีการมอบเวชภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกร และมอบถังสนามพร้อมอุปกรณ์ผสมเทียมให้กับอาสาผสมเทียมที่ได้รับการฝึกอบรมจนสำเร็จหลักสูตร จากสัตวแพทย์สภา นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เสร็จแล้วปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทอง 100,000 ตัว ปลาชะโอน (เนื้ออ่อน) 20,000 ตัว ลูกกบ 4,000 ตัว จากกรมประมง ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเป็นแหล่งอาหารสำหรับประชาชนในพื้นที่
ต่อไป โดยมีนายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และนายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วยนายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์